ร่วมแสดงความยินดี ศธจ.กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๙ น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระ รัตนวิจิตร และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, กศน.กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร