ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว.ส. Open House

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว.ส. Open House เรื่องของเด็ก คิดจากเล็กไปใหญ่ Small step lead to big Changes  และร่วมชมนิทรรศการ โดยมีการแสดงชุด เราสู้ จากโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สุคันธชาติลีลาศศรีตรัง จากโรงเรียนประทุมอนุสรณ์ การแสดงร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนซ์เซอร์ เพลง สยามเมืองยิ้ม จากโรงเรียนดวงวิกา และนิทรรศการให้ความรู้ อื่นๆ ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร.