การประชุมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะและอุดมศึกษา

วันที่ กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะและอุดมศึกษา โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมี นายพิษณุเวท โพธิ์เพชร รอง ผอ.วิทยาลัย เทคนิคมีบุรี และคณะ เป็นวิทยากรผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครื่อข่ายโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร