ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่