กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้ากระทรวงศึกษาธิการ นำทีมจัดกิจกรรมวันเด็กโดย ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดร.โสภณ กมล  ผอ.ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม และ นางณิชาฒ์ สุกรี รอง ผอ.ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม พร้อมด้วยทีมสันทนาการ คณะกรรมการสภานักเรียน สพม.๑ นำกิจกรรมวันเด็ก ที่บูธสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเด็กๆเข้ามาร่วมกิจกรรมตอบคำถามรู้คิด เล่มเกมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็กทุกคนที่เข้ามาในบริเวณงานได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สาระความรู้พร้อมรับของขวัญของรางวัลจากการร่วมเข้ามาร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานได้สาระความรู้ ดังคำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๑ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”