ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่