สรุปยอดจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ วันจันทร์ที่ 27 พย 2560 จำนวนทั้งสิ้น 539 คน

วันจันทร์์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ณ หน่วยรับสมัคร กรุงเทพมหานคร อาคารหอประชุมพญาไท ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการรับสมัคร 6 วัน มีผู้เข้ารับการสมัครฯ จำนวนทั้งสิ้น 539 คน