สรุปยอดจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ วันอาทิตย์ที่ 26 พย 2560 จำนวนทั้งสิ้น 441 คน

 

วันอาทิตย์ที่ 26 พย 2560 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ณ หน่วยรับสมัคร กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 441 คน