ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ

 

สารสนเทศทางการศึกษา ประจำประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

รายงานการวิจัยรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC MODEL ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของครูผู้รับการโค้ช ในการยกระดัยคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับเต็ม
รายงานสรุปผลการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

รายงานผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ฉบับเต็ม)

 

บทคัดย่อรายงานผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2560
กรุงเทพมหานคร
คลิกดาวน์โหลด

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2561 – 2564
คลิกดาวน์โหลด

 

รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพทหานคร
คลิกดาวน์โหลด

 

รายงานสรุปการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
คลิกดาวน์โหลด

 

แผนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2651
คลิกดาวน์โหลด

 

สารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2561
คลิกดาวน์โหลด

 

 ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2559 กรุงเทพมหานคร
คลิกดาวน์โหลด

 

ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 คลิกดาวน์โหลด

 

 

*ขอความกรุณาผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามประเมินการใช้ข้อมูลสารสนเทศ*
คลิกทำแบบสอบถาม

 
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

ข้ามไปยังทูลบาร์