mainpage

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ‘กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค’

Arrow
Arrow
Slider
  อัพเดทล่าสุด
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Next
Prev
ศธจ.รัชพร

นายรัชพร วรรณคำ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร ศธจ.กทม.

รอง

ว่าที่ ร.อ. สาคร กิ่งจันทร์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร ศธจ.กทม.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment).
กรอบคุณธรรม
สอบถามเรื่องทั่วไป / ข้อเสนอแนะ / เรื่องร้องเรียน

ข่าว-ประกาศล่าสุด

ระเบียบ - ข้อบังคับ

หน่วยงานภาครัฐ

รัฐบาลไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนและนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงา่นคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ข่าวการเงิน

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
"แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ประกาศบรรจุและเรียกแต่งตั้ง

ประกาศทุนการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)
คอร์สอาชีวศึกษาออนไลน์สายอาชีพ

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.