Arrow
Arrow
PlayPause

    

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

 'กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค'

ลิงค์อื่น ๆ 


ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง ศธจ.กทม.

         สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร
         ชั้น 4 อาคารหอประชุมพญาไท  
         ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา
         แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
         กรุงเทพมหานคร 1 0 4 0 0

        

ช่องทางติดต่อ

             | fax 0 2354 4963 ต่อ 605   
              www.bkkedu.in.th
              edubkk01@gmail.com 
              www.fb.com/bkk.edu.office
           
                

แผนที่

พิกัด GPS  13°45'30.9"N 100°31'51.0"E