mainpage

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ‘กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค’

Arrow
Arrow
Slider
  อัพเดทล่าสุด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 130 รูป ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ
Next
Prev
ศธจ.รัชพร

นายรัชพร วรรณคำ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร ศธจ.กทม.

รอง

ว่าที่ ร.อ. สาคร กิ่งจันทร์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร ศธจ.กทม.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment).
กรอบคุณธรรม
สอบถามเรื่องทั่วไป / ข้อเสนอแนะ / เรื่องร้องเรียน

ข่าว-ประกาศล่าสุด

ระเบียบ - ข้อบังคับ

หน่วยงานภาครัฐ

รัฐบาลไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนและนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงา่นคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ข่าวการเงิน

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
"แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ประกาศบรรจุและเรียกแต่งตั้ง

ประกาศทุนการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)
คอร์สอาชีวศึกษาออนไลน์สายอาชีพ

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.