Arrow
Arrow
PlayPause

    

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

 'กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค'

 ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ 
ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
...............
ผู้บริหาร ศธจ.กทม.

Arrow
Arrow
PlayPause

กิจกรรมล่าสุด

ข่าว-ประกาศล่าสุด

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ระเบียบ ข้อบังคับ

ลิงค์อื่น ๆ 

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง ศธจ.กทม.

         สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร
         ชั้น 4 อาคารหอประชุมพญาไท  
         ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา
         แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
         กรุงเทพมหานคร 1 0 4 0 0

        

ช่องทางติดต่อ

              Tel | Fax 0 2354 3798 
              Tel | 0 2354 3799
              www.bkkedu.in.th
              edubkk01@gmail.com 
              www.fb.com/bkk.edu.office
           
         

แผนที่

พิกัด GPS  13°45'30.9"N 100°31'51.0"E